Tack för du är med och testar! 🙏🏻

Visual Sweden har tagit fram en utbildningsserie kring visualisering och bildanalys. Dels så introduceras deltagaren i vad begreppen innebär och sedan olika appliceringar i våra tre affärsområden – industri, medicin och samhälle.
Börja med att klicka på "1. Introduktion" sen kommer du bli hänvisad till nästa del automatiskt. När du kommit igenom alla delar hittar du ett återkopplingsformulär i botten av den här sidan. Återigen, stort TACK!

Snyggt jobbat 🙌🏻 Dags för lite återkoppling.

© 2024 XP Studio AB